Дюбели и анкери Friulsider

Код Обозначение Брой в опаковка Наименование
МЕТАЛНИ ДЮБЕЛИ ЗА ТЕЖКИ ЗАКРЕПВАНИЯ
79301b1007000 ATS M6 10x70 60 (до 10mm) 50 Анкер за тежки закрепвания с пластмасов компенсиращ пръстен(в обозначението са дадени допълнително) съответно: мин. дълбочина на монтаж на анкера(в мм и макс.дебелина на закрепваният материал)
 
79301b1008000 ATS M6 10x80 60 (до 20mm) 50
79301b1011000 ATS M6 10x110 60 (до 50mm) 50
79301b1208000 ATS M8 12x80 70 (до 10mm) 25
79301b1209000 ATS M8 12x90 70 (до 20mm) 25
79301b1212000 ATS M8 12x120 70 (до 50mm) 25
79301b1509000 ATS M10 15x90 80 (до 10mm) 20
79301b1510000 ATS M10 15x100 80 (до 20mm) 20
79301b1513000 ATS M10 15x130 80 (до 50mm) 20
79301b1518000 ATS M10 15x180 80 (до 100mm) 20
79301b1811000 ATS M12 18x110 100 (до 10mm) 20
79301b1812500 ATS M12 18x125 100 (до 25mm) 20
79301b1815000 ATS M12 18x150 100 (до 50mm) 20
79301b1820000 ATS M12 18x200 100 (до 100mm) 20
79301b2412500 ATS M16 24x125 115 (до 10mm) 20
79301b2414000 ATS M16 24x140 115 (до 25mm) 20
79301b2416500 ATS M16 24x165 115 (до 50mm) 10
79301b2421500 ATS M16 24x215 115 (до 100mm) 10
75310b0604500 FM-753 M6x45 36 (до 3mm) 200 Сегментен анкер за тежки закрепвания (в обозначението са дадени допълнително съответно: мин. дълбочина намонтаж на анкера(в мм) и макс. дебелина на закрепваният детайл)  
75310b0606500 FM-753 M6x65 41(до 15mm) 100
75310b0608500 FM-753 M6x85 41(до 35mm) 100
75310b0805000 FM-753 M8x50 38 (до 5mm) 100
75310b0806500 FM-753 M8x65 48 (до 7mm) 100
75310b0807500 FM-753 M8x75 48 (до 15mm) 100
75310b0809000 FM-753 M8x90 48 (до 30mm) 100
75310b0811500 FM-753 M8x115 48 (до 55mm) 100
75310b0813500 FM-753 M8x135 48(до 75mm) 100
75310b0816500 FM-753 M8x165 48 (до 105mm) 50
75310b1006000 FM-753 M10x60 44 (до 5mm) 50
75310b1007500 FM-753 M10x75 59 (до 5mm) 50
75310b1009000 FM-753 M10x90 59 (до 20mm) 50
75310b1012000 FM-753 M10x120 59 (до 50mm) 50
75310b1014500 FM-753 M10x145 59 (до 70mm) 25
75310b1017000 FM-753 M10x170 59 (до 100mm) 25
75310b1208000 FM-753 M12x80 56 (до 7mm) 50
75310b1210000 FM-753 M12x100 71 (до 10mm) 50
75310b1211000 FM-753 M12x110 71 (до 20mm) 50
75310b1213500 FM-753 M12x135 71 (до 45mm) 25
75310b1216000 FM-753 M12x160 71 (до 70mm) 25
75310b1218500 FM-753 M12x185 71 (до 100mm) 25
75310b1410000 FM-753 M14x100 (до 3mm) 25
75310b1411000 FM-753 M14x110 (до 10mm) 25
75310b1413000 FM-753 M14x130 (до 30mm) 25
75310b1415000 FM-753 M14x150 (до 50mm) 25
75310b1417000 FM-753 M14x170 (до 70mm) 25
75310b1420000 FM-753 M14x200 (до 100mm) 25
75310b1611000 FM-753 M16x110 76 (до 15mm) 20
75310b1612500 FM-753 M16x125 96 (до 10mm) 20
75310b1614500 FM-753 M16x145 96 (до 30mm) 20
75310b1617500 FM-753 M16x175 96 (до 60mm) 20
75310b1621500 FM-753 M16x215 96 (до 100mm) 15
75310b2017000 FM-753 M20x170 115 (до 30mm) 10
75310b2021500 FM-753 M20x215 115 (до 75mm) 10
7531000606500 FM-753 M6x65 41(до 15mm) 100 Сегментен анкер за тежки закрепвания - неръждаем (стомана A4)
(в обозначението са дадени допълнително съответно:мин. дълбочина на монтаж на анкера
(в мм) и макс. дебелина на закрепваният детайл)  
7531000608500 FM-753 M6x85 41(до 35mm) 100
7531000805000 FM-753 M8x50 38 (до 5mm) 100
7531000806500 FM-753 M8x65 48 (до 7mm) 100
7531000807500 FM-753 M8x75 48 (до 15mm) 100
7531000809000 FM-753 M8x90 48 (до 30mm) 100
7531000811500 FM-753 M8x115 48 (до 55mm) 100
7531000813500 FM-753 M8x135 48(до 75mm) 100
7531000816500 FM-753 M8x165 48 (до 105mm) 50
7531001006000 FM-753 M10x60 44 (до 5mm) 50
7531001007500 FM-753 M10x75 59 (до 5mm) 50
7531001009000 FM-753 M10x90 59 (до 20mm) 50 Сегментен анкер за тежки закрепвания - неръждаем (стомана A4)
(в обозначението са дадени допълнително съответно:мин. дълбочина на монтаж на анкера (в мм) и макс. дебелина на закрепваният детайл)  
7531001012000 FM-753 M10x120 59 (до 50mm) 50
7531001208000 FM-753 M12x80 56 (до 7mm) 50
7531001210000 FM-753 M12x100 71 (до 10mm) 50
7531001211000 FM-753 M12x110 71 (до 20mm) 50
7531001213500 FM-753 M12x135 71 (до 45mm) 25
7531001216000 FM-753 M12x160 71 (до 70mm) 25
7531001218500 FM-753 M12x185 71 (до 100mm) 25
77900d1205000 TDS M6 12x50 - цинк 50 Непроходящ анкер за тежки закрепвания в слаб бетон- поцинкован или неръждаем (стомана A2)  
77900d1405500 TDS M8 14x55 - цинк 50
77900d1606500 TDS M10 16x65 - цинк 25
77900d2008000 TDS M12 20x80 - цинк 20
77900d2409000 TDS M16 24x90 - цинк 10
77901x1205000 TDS M6 12x50 - неръждаем 50
77901x1405500 TDS M8 14x55 - неръждаем 50
77901x1606500 TDS M10 16x65 - неръждаем 25
МЕТАЛНИ ДЮБЕЛИ ЗА СРЕДНО ТЕЖКИ ЗАКРЕПВАНИЯ
 79600b0804000 TSA M6 8x40 (до 5mm) 100 Втулков анкер за слаб бетон със шпилка  
 79600b0806500 TSA M6 8x65 (до 30mm) 50
 79600b1005000 TSA M8 10x50 (до 10mm) 50
 79600b1007700 TSA M8 10x77 (до 37mm) 50
 79600b1009700 TSA M8 10x97 (до 57mm) 25
 79600b1207500 TSA M10 12x75 (до 25mm) 25
 79600b1209900 TSA M10 12x99 (до 49mm) 20
 79600b1212900 TSA M10 12x129 (до 79mm) 20
 79600b1606500 TSA M12 16x65 (до 10mm) 20
 79600b1611100 TSA M12 16x111 (до 56mm) 10
79600b1614700 TSA M12 16x147 (до 92mm) 10
79602b0804500 TSA M6 8x45 (до 8mm) 100 Втулков анкер за слаб бетон с болт
79602b0806000 TSA M6 8x60 (до 23mm) 100
79602b1006000 TSA M8 10x60 (до 15mm) 50
79602b1008000 TSA M8 10x80 (до 35mm) 50
79602b1010000 TSA M10 10x100 (до 55mm) 25
79602b1207000 TSA M10 12x70 (до 17mm) 50
79602b1210000 TSA M10 12x100 (до 47mm) 25
79602b1213000 TSA M10 12x130 (до 77mm) 20
79602b1607000 TSA M12 16x70 ( до 3 mm) 10
79602b1611000 TSA M12 16x110 ( до 40 mm) 10
79602b1615000 TSA M12 16x150 ( до 80 mm ) 5
75203b0600000 TAP M6 8x25 200 Анкер за монтаж чрез набиване  
75203b0800000 TAP M8 10x30 100
75203b1000000 TAP M10 12x40 100
75203b1200000 TAP M12 15x50 100
75203b1600000 TAP M16 20x65 50
49902d060000c Инструмент за TAP M6 1 Инструмент за монтаж на ТАР  
49902d080000c Инструмент за TAP M8 1
49902d100000c Инструмент за TAP M10 1
49902d120000c Инструмент за TAP M12 1
49902d160000c Инструмент за TAP M16 1
ХИМИЧЕСКИ ЗАКРЕПВАНИЯ
9410100000000 KEM - UP 941 (420ml+1смесител+1чистител) 1 Двукомпонентна винилова смола  
9420000000000 KEM - UP 942 (345ml+1смесител) 1
9540100000000 KEM - UP 954 420ml+1смесител+1чистител) 1 Двукомпонентна полиестерна смола
9550000000000 KEM - UP 955 (300ml+1смесител) 1
9500300000000 KEM 950 (420ml+1смесител+1чистител) 1 Двукомпонентна полиестерна смола
952000000000c KEM 952 (150ml+2смеситела+1адаптор+1чистител) 1
4990300000000 KEM gun (941, 950, 954) 1 Пистолети за монтаж
4990400000000 KEM gun (942, 952, 955) 1
949000000000c KEM mixer 10 Смесител
633000150850c KEM sleeve 15x85 10 Пластмасова перфорирана задържаща втулка  
633000151300c KEM sleeve 15x130 10
633000200850c KEM sleeve 20x85 10
9310001000000 FP Ø10 13x85 10 Химическа ампула за монтаж чрез набиване  
9310001200000 FP Ø12 15x110 10
9310001600000 FP Ø16 20x140 10
9310002000000 FP Ø20 25x180 6
9300000800000 FRP 10x80 M8x110 10 Химическа ампула за монтаж с ударно-пробивна машина  
9300001000000 FRP 12x90 M10x130 10
9300001200000 FRP 14x110 M12x160 10
9300001600000 FRP 18x125 M16x190 10
9300002000000 FRP 25x170 M20x240 6
9300002400000 FRP 28x210 M24x290 6
9300003000000 FRP 35x280 M30x380 2
9600000000000 PUR 960 - ръчна 1 Полиуретанова пяна (750ml)
9610000000000 PUR 961 - за пистолет 1
4990600000000 PUR - пистолет 1 Пистолет за пяна и чистител
4990700000000 PUR - чистител 1
СКЕЛЕТНИ ЗАКРЕПВАНИЯ
77601b0605000 M6x50 Ø10 50 Ринг болт
77601b0806000 M8x60 Ø11 50
77601b1007300 M10x73 Ø14 25
77601b1209000 M12x90 Ø17 15
77601b1610000 M16x100 Ø20 15
77602b0605000 M6x50 Ø9,5 50 Кука с метрична резба  
77602b0806000 M8x60 Ø11 50
77602b1007300 M10x73 Ø14 25
77602b1209000 M12x90 Ø17 15
77602b1610000 M16x100 Ø20 15
 77607b1200000 FM -744 - P 16x120 Ø50/100 10 Анкер питон за монтаж в бетон
 77607b1700000 FM-744 - P 16x180 Ø50/100 10
6000101410000 TUVL - P 14x100 - пл. дюбел 25 Анкер пирон за монтаж в тухла
 
85302d1212000 TUVL - P 12x120 Ø23 - винт 25
СПЕЦИАЛНИ ЗАКРЕПВАНИЯ
79103d1005500 М 8Х55 50 Система за неразглоб монтаж в БЕТОН  
79103d1206500 М 10Х65 25
79104d1007500 М 8Х55 А2 50
79104d1208500 М 10Х65 А2 25
7910501005500 М 8Х75  50
7910501206500 М 10Х85 25
7910601007500 М 8Х75 А2 50
7910601208500 М 10Х85 А2 25
63101d1207000 FM-SAFER-М 8&TDE 100 Система за неразглоб монтаж в КУХА ТУХЛА
 20150b0801200 M 8x12 50 Система за неразглоб монтаж metal/metal
 
 20150b0801600 M 8x16 50
 20150b0802000 M 8x20 50
 20150b0802400 M 8x24 50
 20150b0802800 M 8x28 50
 20150b0803200 M 8x32 50
 20150b0803600 M 8x36 50
 20150b0804000 M 8x40 50
 20150b0804500 M 8x45 50
 20150b0805000 M 8x50 50
       
 19418b0706000 VF 7,5 x60 Torx T-30  100 Самонавивен винт за монтаж на алуминиева
конструкция към бетон (Torx T-30) с цилиндрична глава
 19418b0707000 VF 7,5 x70 Torx T-30  100
 19418b0708000 VF 7,5x80  Torx T-30  100
 19418b0709000 VF 7,5x90  Torx T-30  100
 19418b0710000 VF 7,5x100 Torx T-30  100
 19418b0712000 VF 7,5x120 Torx T-30  100
 19418b0715000 VF 7,5x150 Torx T-30  100
 19418b0718000 VF 7,5x180 Torx T-30  100
 19419b0704000 VF Ø6 7,5x40  100 Самонавивен винт за монтаж на
алуминиева конструкция към бетон (Torx T-30) с фрезенкова глава  
 19419b0706000 VF Ø6 7,5x60 100
 19419b0707000 VF Ø6 7,5x70 100
 19419b0708000 VF Ø6 7,5x80 100
 19419b0709000 VF Ø6 7,5x90 100
 19419b0710000 VF Ø6 7,5x100 100
 19419b0712000 VF Ø6 7,5x120 100
 19419b0715000 VF Ø6 7,5x150 100
 19419b0718000 VF Ø6 7,5x180 100
49912030025f0 TRX T-30 (25 mm) 10 Накрайник тип Torx T-30  
49912030052f0 TRX T-30 (52 mm) 10
35527m160000c Cap Ø16 - бяла 100 Декоративна капачка за Torx T-30
19063b0603500 VDC Ø5 6,6x35 100 Самонавивен винт за монтаж на
дървена конструкция към бетон (S 8)  
19063b0604500 VDC Ø5 6,6x45 100
19063b0605500 VDC Ø5 6,6x55 100
19063b0607000 VDC Ø5 6,6x70 100
19063b0608500 VDC Ø5 6,6x85 100
19063b0609500 VDC Ø5 6,6x95 100
19063b0610500 VDC Ø5 6,6x105 100
19063b0611500 VDC Ø5 6,6x115 100
19063b0612500 VDC Ø5 6,6x125 100
19063b0615000 VDC Ø5 6,6x150 100
19063b0617000 VDC Ø5 6,6x170 100
19063b0620000 VDC Ø5 6,6x200 100
6320001207000 TDE M8 12x70 100 Дюбел найлонов за куха тухла с месингов конус
6320001407500 TDE M8 14x75 50
ПЛАСТМАСОВИ ДЮБЕЛИ ЗА ПРОХОДЕН МОНТАЖ (през детайла)
 64001b1614000 TUPP 16x140 12x150 25 Комплект за закрепване в куха тухла  
 64001b1616000 TUPP 16x160 12x170 25
 64001b1620000 TUPP 16x200 12x210 25
 64001b1624000 TUPP 16x240 12x250 25
 64102b0808000 TUP4  Pozi 8x80 100 Комплект за монтаж в куха тухла - (Pz)

 
 64102b0810000 TUP4  Pozi 8x100 50
 64102b0812000 TUP4  Pozi 8x120 50
 64102b1008500 TUP4  Pozi 10x85 100
 64102b1010000 TUP4  Pozi 10x100 50
 64102b1011500 TUP4  Pozi 10x115 50
 64102b1013500 TUP4  Pozi 10x135 50
 64102b1016000 TUP4  Pozi 10x160 50
 64102b1020000 TUP4  Pozi 10x200 50
 64101b0808000 TUP4 8x80 5,5x85 (S10) 100 Комплект за монтаж в куха тухла
(найлонов д-л &      SW или Ph)  
 64101b0810000 TUP4 8x100 5,5x105 (S10) 50
 64101b0812000 TUP4 8x120 5,5x125 (S10) 50
 64101b1008500 TUP4 10x85 7x90 (S13) 100
 64101b1010000 TUP4 10x100 7x105 (S13) 50
 64101b1011500 TUP4 10x115 7x120 (S13) 50
 64101b1013500 TUP4 10x135 7x140 (S13) 50
 64101b1016000 TUP4 10x160 7x165 (S13) 50
 64101b1020000 TUP4 10x200 7x205 (S13) 50
6030000604000 TUP  6x40 100 Найлонов дюбел за преходен монтаж в бетон
6030000606000 TUP  6x60 100
6030000608000 TUP  6x80 100
6030000806000 TUP  8x60 100
6030000808000 TUP  8x80 100
6030000810000 TUP  8x100 100
6030000812000 TUP  8x120 100
6030000813500 TUP  8x135 100
6030000816000 TUP  8x160 100
6030001006000 TUP  10x60 100
6030001007000 TUP  10x70 100
6030001008000 TUP  10x80 100
6030001010000 TUP  10x100 100
6030001011500 TUP  10x115 100
6030001013500 TUP  10x135 100
6030001016000 TUP  10x160 100
6420000808000   8x80  100 Двойно-разтварящ дюбел за преходен монтаж в куха тухла
 
6420000810000   8x100  100
6420000812000   8x120  100
6420001010000   10x100  100
6420001011500   10x115  100
6420001013500   10x135  100
6420001016000   10x160  100
ЛЕКИ ЗАКРЕПВАНИЯ
 6600300604500 FM XP PRO  6x45 + 4.5x60 zn. 100 Комплект универсален найлонов дюбел с винт TORX Т-25, TORX Т-30
 6600300805200 FM XP PRO  8x52 + 5.5x65 zn. 50
6600000604500 XP 6x45 (4,5x55) 200 Универсален найлонов дюбел
 
6600000604540 XP 6x45 (4,5x55)  
6600000805200 XP 8x52 (5x60) 100
6600000805240 XP 8x52 (5x60)  
6600001006500 XP 108x65 (6x75) 50
 62100b0503000 TBB 5x30  3,4x35    3 000 Комплект найлонов дюбел за директен монтаж с широка периферия  
 62100b0504000 TBB 5x40  3,4x45    2 000
 62100b0505000 TBB  5x50 3.4x55    2 000
 62100b0604000 TBB 6x40  3.8x45    2 000
 62100b0605000 TBB 6x50  3,8x55    1 000
 62100b0606000 TBB 6x60  3,8x65    1 000
 62100b0808000 TBB 8x80  4,8x85    1 500
62100b0810000 TBB 8x100  4,8x105   1 000
 62100b0812000 TBB 8x120  4,8x125   1 000
 62200b0503000 TSS 5x30 3,4x35 300 Комплект найлонов дюбел за директен и скрит монтаж
 
 62200b0504000 TSS 5x40 3,4x45 200
 62200b0505000 TSS 5x50 3,4x55 200
 62200b0604000 TSS 6x40 3,8x45 200
 62200b0605000 TSS 6x50 3,8x55 100
 62200b0606000 TSS 6x60 3,8x65 100
 62200b0608000 TSS 6x80 3,8x85 100
 62200b0806000 TSS 8x60 4,8x65 100
 62200b0808000 TSS 8x80 4,8x85 100
 62200b0810000 TSS 8x100 4,8x105 100
 62200b0812000 TSS 8x120 4,8x125 100
62200b0814000 TSS 10x80 7x85 100
 62200b1008000 TSS 10x100 7x105 100
 62200b1010000 TSS 10x135 7x140 50
 62200b1013500 TSS 10x160 7x165 50
 62200b1016000 TPP 5x30  3,4x35  3 000
 62700b0504000 TPP 5x40  3,4x45  2 000 Дюбел пирон с винт TPP  
 62700b0505000 TPP 5x50  3,4x55  2 000
 62700b0604000 TPP 6x40  3,8x45 2 000
 62700b0605000 TPP 6x50  3,8x55 1 000
 62700b0606000 TPP 6x60  3,8x55  1 000
 62700b0806000 TPP 8x60  4,8x65  1 500
 62700b0808000 TPP 8x80 4,8x85 1 500
 62700b0810000 TPP 8x100  4,8x105  1 000
 62700b0812000 TPP 8x120  4,8x125  1 000
 62202b0604000 TSS M6 6x40 3,8x52 200 Дюбел  найлонов за директен монтаж с винт комбиниран с метрична резба
 62202b0605000 TSS M6 6x50 3,8x66 100
62204b0604000 TSS M7 6x40 3,8x52 100
7770000603000 TPZ 6x30 (до 5мм) 200 Комплект метален дюбел за директен монтаж  
7770000604000 TPZ 6x40 (до 15мм) 100
7770000605000 TPZ 6x50 (до 20мм) 100
7770000606500 TPZ 6x65 (до 35мм) 100
60307i0403000 TBS 4x30 2,5x35 (до 10мм) 200 Комплект  найлонов дюбел с бронзов пирон за монтаж на первази
6500000603300 TMT 6x33 (3÷4)(3,5÷4,5)(4÷5) 100  Hайлонов дюбел за гипсокартон (препоръчителните диаметри на винтовете са дадени съответно за: гипсокартон, куха тухла, бетон)  
6500000604600 TMT 6x46 (3÷4)(3,5÷4,5)(4÷5) 100
6500000805100 TMT 8x51 (4÷5)(4,5÷5,5)(5÷6) 100
6500001006600 TMT 10x66 (5÷6)(5,5÷6,5)(6÷8) 100
6500001207200 TMT 12x72 (6÷8)(6,5÷8,5)(8÷10) 50
       
 6000100402000 TU 4x20 300 Найлонов дюбел за общи закрепвания
c борд 
 
 6000100502500 TU 5x25 100
 6000100603000 TU 6x30 100
 6000100703500 TU 7x35 200
 6000100804000 TU 8x40 100
 6000101005000 TU 10x50 50
 6000101006000 TU 10x60 50
 6000101206000 TU 12x60 25
 6000101408000 TU 14x80 20
 6000101608000 TU 16x80 15
6010000402000 TU  4x20 в кутия(2÷3) 300 Полипропиленов дюбел за общи закрепвания без борд 
 
6010000402030 TU  4x20 в кашон(2÷3) 300
6010000502500 TU  5x25  в кутия(2,5÷4) 100
6010000502530 TU  5x25  в кашон(2,5÷4) 100
6010000603000 TU  6x30  в кутия(3,5÷5) 100
6010000603030 TU  6x30  в кашон(3,5÷5) 100
6010000703500 TU  7x35  в кутия (4÷5,5) 200
6010000703530 TU  7x35  в кашон(4÷5,5) 200
6010000804000 TU  8x40  в кутия (4,5÷6) 100
6010000804030 TU  8x40  в кашон (4,5÷6) 100
6010001005000 TU  10x50  в кутия (6÷8) 50
6010001005030 TU  10x50  в кашон(6÷8) 50 Полипропиленов дюбел за общи закрепвания без борд 
 
 6010001006000 TU  10x60  в кутияж(6÷8) 50
6010001006030 TU  10x60  в кашон(6÷8) 50
6010001206000 TU  12x60  в кутия(8÷10) 25
6010001206030 TU  12x60  в кашон(8÷10) 25
6010001408000 TU  14x80  в кутия(10÷12 20
6010001408030 TU  14x80  в кашон(10÷12 20
6010001608000 TU  16x80  в кутия(12÷14) 15
6010100402000 TU  4x20 в кутия(2÷3) 300
6010100402030 TU  4x20 в кашон(2÷3) 300
6010100502500 TU  5x25  в кутия (2,5÷4) 100
6010100502530 TU  5x25  в кашон  (2,5÷4)  
6010100603000 TU  6x30  в кутия (3,5÷5) 100
6010100603030 TU  6x30  в кашон (3,5÷5) 100
6010100703500 TU  7x35  в кутия (4÷5,5) 200
6010100703530 TU  7x35  в кашон (4÷5,5) 200
6010100804000 TU  8x40  в кутия (4,5÷6) 100
6010100804030 TU  8x40  в кашон (4,5÷6) 100
6010101005000 TU  10x50  в кутия (6÷8) 50
6010101005030 TU  10x50  в кашон(6÷8) 50
6010101006000 TU  10x60  в кутия(6÷8) 50
6010101006030 TU  10x60  в кашон (6÷8) 50
6010101206000 TU  12x60  в кутия (8÷10) 25
6010101206030 TU  12x60  в кашон (8÷10) 25
6010101408000 TU  14x80  в кутия (10÷12 20
6010101408030 TU  14x80  в кашон(10÷12 20
6010101608000 TU  16x80  в кутия(12÷14) 15
6010101608030 TU  16x80  в кашон(12÷14) 15
60014b0603000 TUA 6x30 100 Комплект  найлонов дюбел с куки с борд
60015b0603000 TUA 6x30 100
60016b0603000 TUA 6x30 100
60017b0603000 TUA 6x30 100
60701b0904000 TA M4 9x40 100 Универсален  найлонов комплект - отворена кука
60701b1204600 TA M4 12x46 100
60801b0904000 TA M4 9x40 100 Универсален  найлонов комплект - заотворена кука  
60801b1204600 TA M4 12x46 100
60903b0904000 TA M4 9x40 100 Универсален  найлонов комплект - междиннозаотворена кука
60903b1204600 TA M4 12x46 100
60904b0904000 TA Ø 9x40 M4 zn 100 Универсален  найлонов комплект - дюбел с найлонова шайба и средна кука
60904b1204600 TA Ø 12x46 M5 zn 100
60905b0904000 TA Ø 9x40 M4 zn 100 Универсален  найлонов комплект - дюбел с найлонова шайба и дълга кука
60905b1204600 TA Ø 12x46 M5 zn 100
61302m0904000 TA Ø20 9x40 - бял 50 Стопери за врати

 
61304p0904000 TA Ø20 9x40 - черен 50
61301m0904000 TA Ø30 9x40 - бял 50
61301p0904000 TA Ø30 9x40 - черен 50
60906b0904900 TAL M4 9x49 100 Дълъг найлонов универсален комплект - къса(отворена) кука 
60906b1205700 TAL M5 12x57 100
60907b0904900 TAL M4 9x49 100 Дълъг найлонов универсален комплект - средна(затворена) кука
60907b1205700 TAL M5 12x57 100
61104d0904900 TAL M4 9x49 100 Дълъг найлонов универсален комплект - винт с мет. шайба  
61104d1205700 TAL M5 12x57 100
75600b0804000 TAM M4 8x40 100 Анкер - къса (отворена) кука  
75600b0904000 TAM M5 9x40 100
75601b0804000 TAM M4 8x40 100 Анкер - средна (затворена) кука
75601b0904000 TAM M5 9x40 100
75700b0804000 TAM M4 8x40 100 Анкер - затворено ухо 
75700b0904000 TAM M5 9x40 100
75800b0804000 TAM M4 8x40 100 Анкер - отворено ухо
75800b0904000 TAM M5 9x40 100
62400b0804000 TPV 8x40 (винт) 100 Найлонови комплекти с пластмасов клин


 62401b0804000 TPV 8x40 (къса кука) 100
 62402b0804000 TPV 8x40 (средна кука) 100
 62403b0804000 TPV 8x40 (отворено ухо) 100
 62404b0804000 TPV 8x40 (затворено ухо) 100
6260100605000 TLM 10x50 (шестограм 6) 25 Пластмасов дюбел за газобетон  
6260100806000 TLM 12x60 (шестограм 8) 25
6260101007000 TLM 14x70 (шестограм 10) 25
4990000600000 TML шестограм 6 3 Инструмент за монтаж на TLM  
4990000800000 TML шестограм 8 3
4990001000000 TML шестограм 10 3
 60602b0810000 TPF 8x100 50 100 Найлонов дюбел за монтаж на дограма в кухина
(в обозначението е дадено дълбочината на монтаж)  
 60602b0814000 TPF 8x140 50 100
 60602b1007500 TPF 10x75 60 100
 60602b1010000 TPF 10x100 60 100
 60602b1012000 TPF 10x120 60 100
 60602b1014000 TPF 10x140 60 100
 60602b1016500 TPF 10x165 60 100
77202b1007200 TMF  10x72 поцинкован M6x88 50 Метален  дюбел за монтаж на дограма в бетон  
77202b1009200 TMF  10x92 поцинкован M6x108  50
77202b1011200 TMF  10x112 поцинкован M6x128  50
77202b1013200 TMF  10x132 поцинкован M6x148  50
77202b1015200 TMF  10x152 поцинкован M6x168  50
77202b1018200 TMF  10x182 поцинкован M6x198  50
35506m1350000 Cap Ø13,5 (TPFØ8)- бяла 50 Универсална пластмасова декоративна капачка
35506m1500000 Cap Ø15 (TPFØ10, TUP4Ø8)- бяла 50
35506m1700000 Cap Ø17 (TPFØ10)- бяла 50
 76010b0407500 AM Ø20 M4x75 100 Пружинен окачвач - винт
 76010b0505000 AM Ø25 M5x50 100
 76010b0508000 AM Ø25 M5x80 100
 76210b0407000 AM Ø20 M4x70 100 Пружинен окачвач - отворена кука
 76210b0507000 AM Ø25 M5x70 100
 76310b0407000 AM Ø20 M4x70 100 Пружинен окачвач - затворена кука
 76310b0507000 AM Ø25 M5x70 100
 76110b0408000 AM Ø20 M4x80 100 Пружинен окачвач - шпилка
 76110b0505000 AM Ø25 M5x50 100
 76110b0510000 AM Ø25 M5x100 100
 76215b0607500 AM Ø24 M6x75 50 Раменен окачвач - отворена кука  
 76115b0609500 AM Ø24 M6x95 50 Раменен окачвач - шпилка
ЗАКРЕПВАНИЯ ЗА ГИПСОКАРТОН
7500400603800 TRZ 13x38 4,5x35 (до 10мм) 100 Метален комплект за гипсокартон
7500100403800 TMC  L.32 mm M4x38  100 Анкер за гипсокартон с винт(в обозначението е дадена мин. и  макс. дебелина на гипсокартона)  
7500100404500 TMC  L.38 mm M4x45  100
7500100504500 TMC  L.37 mm M5x45  50
7500100505800 TMC L.52 mm  M5x58  50
7500100507100 TMC L.65 mm  M5x71  50
7500100604500 TMC L.37 mm  M6x45  50
7500100605800 TMC L.52 mm  M6x58  50
7500100607100 TMC L.65 mm  M6x71  50
7500200803200 TMC 8x32 (M4) (3÷12) 100 Анкер за гипсокартон (в обозначението е дадена мин. и
макс. дебелина на гипсокартона)
7500200803800 TMC 8x38 (M4) (10÷16) 100
7500201103700 TMC 11x37 (M5) (8÷13) 50
7500201105200 TMC 11x52 (M5) (3÷16) 50
4990100000000 TMC tool 1 Инструмент за монтаж на анкер за гипсокартон
19415b4201300 VM 4,2x13 (2x0,6mm) 500 Самонарезен винт за профилите при гипсокартон
29660b4201300 VM 4,2x13 (2x1,5mm) 500 Самопробивен винт за профилите при гипсокартон
1940213502530 TROMP 3,5x25 (0,6mm) 1 000 Самонарезен винт за метал през гипсокартон (черен) 
1940213503230 TROMP 3,5x32 (0,6mm) 1 000
1940213503530 TROMP 3,5x35 (0,6mm) 1 000
1940213504530 TROMP 3,5x45 (0,6mm) 1 000
1940213505530 TROMP 3,5x55 (0,6mm) 1 000
19402b4206530 TROMP 4,2x65 (0,6mm) 500 Самонарезен винт за метал през гипсокартон (цинк) 
19402b4207030 TROMP 4,2x70 (0,6mm) 500
19402b4207530 TROMP 4,2x75 (0,6mm) 500
19402b4208030 TROMP 4,2x80 (0,6mm) 500
19402b4809030 TROMP 4,2x90 (0,6mm) 500
19402b4810030 TROMP 4,2x100 (0,6mm) 200
19402b4811030 TROMP 4,2x110 (0,6mm) 200
19402b4812030 TROMP 4,2x120 (0,6mm) 200
19402b4813030 TROMP 4,2x130 (0,6mm) 200
19402b4815030 TROMP 4,2x150 (0,6mm) 200
1967813502530 TROMP 3,5x25 (2,5mm) 1 000 Самопробивен винт за метал през гипсокартон  
1967813503530 TROMP 3,5x35 (2,5mm) 1 000
1967813504530 TROMP 3,5x45 (2,5mm) 1 000
1967813505530 TROMP 3,5x55 (2,5mm) 1 000
1967814207030 TROMP 4,2x70 (2,5mm) 500
1967814208030 TROMP 4,2x80 (2,5mm) 500
1967814209030 TROMP 4,2x90 (2,5mm) 500
ХИДРО, ТЕРМО И САНИТАРНИ ЗАКРЕПВАНИЯ
61400b081100c FL 10x60 M8x110 2 Комплект за монтаж на мивка с пластмасова гайка  
61400b101000c FL 12x60 M10x100 2
61400b101200c FL 12x60 M10x120 2
61400b101400c FL 14x80 M10x140 2
61407b081100c FLB 10x60 M8x110 2 Комплект за монтаж на мивка с метална гайка
61407b101000c FLB 12x60 M10x100 2
61407b101200c FLB 12x60 M10x120 2
61407b101400c FLB 14x80 M10x140 2
61493d080900c FBB M8x90 2 Комплект за монтаж на мивка през стената
61493d081100c FBB M8x110 2
61493d081400c FBB M8x140 2
62900d100750c TDE 14x75 M10x100 2 Комплект за монтаж на мивка в куха тухла 
63000b100750c TDE 14x75 M10 2 Дюбел - кука за монтаж на бойлер в куха тухла
61700b080650c FSN 10x50 8x65 2 Комплект - кука за монтаж на бойлер
61701b100750c FSN 12x60 10x75 2
61700b100950c FSN 14x80 10x95 2
61700b101200c FSN 14x80 10x120 2
61494d101200c TBP M10x120 2 Комплект за монтаж на бойлер през стената  
61494d101400c TBP M10x140 2
61600b081000c FBD 10x60 M8x100 2 Комплект за монтаж на стенно промивно казанче
61506d050800c FV 8x40 M5x80 4 Комплект за монтаж на тоалетна чиния
61506d060700c FV 10x50 M6x70 4
61506d060800c FV 10x50 M6x80 4
61581g060700c FVEC 8x40 (6x70) - винт цинк 2 Комплект за монтаж на тоалетна чиния с две метални и две пластмасови капачки
61581g060800c FVEC 8x40 (6x80) - винт цинк 2
61530d000000c FOG 10x50 M6x60   2 Хоризонтален комплект за монтаж на тоалетна чиния с две метални капачки
615320000000c FOB 10x50 M7x60   2 Хоризонтален комплект за монтаж на тоалетна чиния с две бели капачки
       
51206b000700c MLR 10x85 (L=70мм) - цинк 2 Конзола за монтаж на алуминиев радиатор 
51206b000800c MLR 10x85 (L=80мм) - цинк 2
       
51010d071650c MLRS 11x85 - жълта 2 Конзола за монтаж на алуминиев и стоманен радиатор
510100071650c MLRS 11x85 - бяла 2
       
51012b090700c MPR 12x75 (L=70)- жълта (ал.) 2 Конзола за монтаж на алуминиев, стоманен и чугунен радиатор чрез набиване (RAL 9010)
51012b120650c MPR 16x90 (L=65) - жълта 2
51012b120750c MPR 16x90 (L=75) - жълта 2
51012b121000c MPR 16x90 (L=100) - жълта 2
51012b121250c MPR 16x90 (L=125) - жълта 2
510120090700c MPR 12x75 (L=70) - бяла (ал.) 2
510120120750c MPR 16x90 (L=75) - бяла 2
510120121000c MPR 16x90 (L=100) - бяла 2
510120121250c MPR 16x90 (L=125) - бяла 2
       
51013d090350c MPL 12x75 - жълта 2 Конзола за монтаж на стоманен и чугунен радиатор чрез набиване (RAL 9010)
ТРЪБНИ И КАБЕЛНИ ЗАКРЕПВАНИЯ
50050x080000c FM RAIN Ø80 10x60 M8x90 - неръждаем 2br/pak 2 Комплект за монтаж на водосточни и канал. тръби
50050x100000c FM RAIN Ø100 10x60 M8x90 - неръждаем 2br/pak 2
50054b060000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø 60 - zn  2
50054b080000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø80 - zn  2
50054b100000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø 100/125 - zn  2
50054b120000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø 120 - zn  2
500540080000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø80 - мед  2
500540100000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø 100/125 - мед  2
50054t060000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø 60 -тъмно кафяв 2
50054t080000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø80 -тъмно кафяв  2
50054t100000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø 100/125 -тъмно кафяв  2
50054t120000c FM RAIN - Ø10x60 (M8x80) Ø 120 -тъмно кафяв  2
50046b140000c FM-RAIN - Ø10x60 (M8x90) Ø 140 - zn 2
50046b160000c FM-RAIN - Ø10x60 (M8x90) Ø 160 - zn 2
50046b200000c FM-RAIN - Ø10x60 (M8x90) Ø 200 - zn 2
50800b0000300 CAD 3/8" ( Ø 17.4 mm ) M6   100 Стоманена скоба с четири гайки
 
50800b0000400 CAD 1/2" ( Ø 21.7 mm ) M6  100
50800b0000500 CAD 3/4" ( Ø 27.1 mm ) M6  100
50800b0000600 CAD 1" ( Ø 34 mm ) M6    100
50800b0000700 CAD 1 1/4" ( Ø 42.7 mm ) M6      100
50800b0000800 CAD 1 1/2" ( Ø 48.6 mm ) M8      100
50800b0000900 CAD 2" ( Ø 60.7 mm ) M8    100
50800b0001100 CAD 2 1/2" ( Ø 76.3 mm ) M8      100
50800b0001200 CAD 3" ( Ø 89.4 mm ) M8    100
50800b0001400 CAD 4" ( Ø 114.9 mm ) M8    100
50800b0001600 CAD 5" ( Ø 139.7 mm ) M8    100
50800b0001700 CAD 6" ( Ø 165.1 mm ) M8    100
       
51500r1000000 CTN Ø10 5x20 100 Единична найлонова скоба за тръби или кабели  
51500r1200000 CTN Ø12 5x20 100
51500r1400000 CTN Ø14 6x25 100
51500r1600000 CTN Ø16 6x25 100
51500r1800000 CTN Ø18 8x30 100
51500r2000000 CTN Ø20 8x30 100
51500r2200000 CTN Ø22 8x30 100
51500r2400000 CTN Ø24 10x40 50
51500r2600000 CTN Ø26 10x40 50
51500r2800000 CTN Ø28 10x40 50
51502r1000000 CTND Ø10 8x30 100 Двойна найлонова скоба за тръби или кабели  
51502r1200000 CTND Ø12 8x30 100
51502r1400000 CTND Ø14 8x30 100
51502r1600000 CTND Ø16 8x30 100
51502r1800000 CTND Ø18 10x40 50
51502r2000000 CTND Ø20 10x40 50
51502r2200000 CTND Ø22 10x40 50
51502r2800000 CTND Ø28 10x40 25
51503r1600000 CTC Ø16 6x40 100 Скоба найлонова за тръби или кабели
51503r2000000 CTC Ø20 6x40 100
51503r2500000 CTC Ø25 6x40 100
51503r3200000 CTC Ø32 8x40 50
51600r1402200 CFN Ø14÷Ø22 100 Клема за тръби или кабели
51600r2303500 CFN Ø23÷Ø35 50
51600r3805000 CFN Ø38÷Ø50 20
50200d1000000 CFC Ø10 100 Скоба за тръби или кабели соло
 
50200d1200000 CFC Ø12 100
50200d1400000 CFC Ø14 50
50200d1600000 CFC Ø16 50
50200d1800000 CFC Ø18 50
50200d2000000 CFC Ø20 50
50200d2200000 CFC Ø22 50
50200d2400000 CFC Ø24 50
50200d2600000 CFC Ø26 50
50200d2800000 CFC Ø28 50
50200d3200000 CFC Ø32 50
50200d3800000 CFC Ø38 25
50200d5000000 CFC Ø50 25
50200d6000000 CFC Ø60 20
50201d1000000 CFC 8x40 M6x60  100 Скоби за тръби или кабели к-т с дюбел и винт комбиниран
 
50201d1200000 CFC 8x40 M6x60  100
50201d1400000 CFC 8x40 M6x60  50
50201d1600000 CFC 8x40 vite zincata M6x60 50
50201d1800000 CFC 8x40 vite zincata M6x60 50
50201d2000000 CFC 8x40 vite zincata M6x60 50
50201d2200000 CFC 8x40 vite zincata M6x60 50
50201d2400000 CFC 10x50 M6x80 50
50201d2600000 CFC 10x50 M6x80 50
50201d2800000 CFC 10x50 M6x80 50
50201d3200000 CFC 10x50 M6x80 50
50201d3800000 CFC 10x50 M6x80 25
50201d5000000 CFC 10x50 M6x80 25
50201d6000000 CFC 10x50 M6x80 20
50502b000070c CPI    2" - 10x60 M8  1 Скоби за тръби или кабели к-т с дюбел и винт комбиниран и изолационна гума  
50502b000080c CPI    2. 1/2" - 10x60 M8  1
50502b000090c CPI    3"  - 10x60 M8  1
50502b000100c CPI    3  1/2"  - 10x60 M8  1
50502b000110c CPI     4"  - 10x60 M8  1
50505b000030c CPI   3/4"  - 10x60 M8  1
50505b000040c CPI   1"   - 10x60 M8  1
50505b000050c CPI   1.1/4"  - 10x60 M8  1
50505b000060c CPI   1.1/2"   - 10x60 M8  1
51301m0300000 STC (Ø3÷Ø4) 300 Пластмасова клема за кабели
 
51301m0500000 STC (Ø5÷Ø6) 300
51301m0700000 STC (Ø7÷Ø8) 300
51301m1000000 STC (Ø9÷Ø10) 200
51301m1300000 STC (Ø13÷Ø14) 200
51301m1600000 STC (Ø15÷Ø16) 100
51301m1900000 STC (Ø18÷Ø19) 100
51301m2200000 STC (Ø21÷Ø22) 100
51301m2500000 STC (Ø24÷Ø25) 100
51301m3200000 STC (Ø31÷Ø32) 50
50900d1000000 GMP Ø10 200 Скоба за пристенен монтаж - едностранна  
50900d1300000 GMP Ø13 200
50900d1600000 GMP Ø16 200
50900d1900000 GMP Ø19 100
50900d2200000 GMP Ø22 100
50900d2600000 GMP Ø26 100
50900d2800000 GMP Ø28 100
50900d3200000 GMP Ø32 100
50900d3800000 GMP Ø38 50
50900d5000000 GMP Ø50 50
50902b1000000 CM Ø10 200 Скоба за пристенен монтаж - двустранна  
50902b1300000 CM Ø13 200
50902b1600000 CM Ø16 100
50902b1900000 CM Ø19 100
50902b2200000 CM Ø22 100
50902b2600000 CM Ø26 100
50902b2800000 CM Ø28 100
50902b3200000 CM Ø32 100
50902b3800000 CM Ø38 100
50902b5000000 CM Ø50 50
ЗАКРЕПВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
6191701009000 FIP Ø50 10x90 (40÷60mm) 200 Дюбел с пирон за закрепване на топлоизолация   
6191701011000 FIP Ø50 10x110 (70÷80mm) 200
6191701013000 FIP Ø50 10x130 (90÷100mm) 200
6191701015000 FIP Ø50 10x150 (110÷120mm) 200
35210m4505040 CTP Ø50 50 300 Пирон за закрепване на топлоизолация върху дърво  
35210m4506040 CTP Ø50 60 300
35210m4507040 CTP Ø50 70 300
35210m4508040 CTP Ø50 80 300
35210m4509040 CTP Ø50 90 300
35210m4510040 CTP Ø50 100 300
35210m4512040 CTP Ø50 120 300
61906b700000c RPI Ø70 Ø5 0,6mm 100 Метална шайба за закрепване на топлоизолация в метал
61918b700000c RPI Ø70 Ø8 0,6mm 100
61909b7000000 RPI Ø70 Ø9 0,8mm 150 Метална шайба за закрепване на топлоизолация в метал
61919b6406440 RPI 64x64 Ø6 0,4mm 300 Метална шайба за закрепване на топлоизолация в метал
61924b4008240 RPI 82x40 Ø5,5  1mm 400 Метална шайба за закрепване на топлоизолация в метал
49912025050f0 TRX T-25 (50 mm) 10 Накрайник тип Torx T-25
35200b3803000 CH 4,3x30 200 Пирон с резба с шайба
35200b3804000 CH 4,3x40 200
35200b3805000 CH 4,3x50 200
35200b3806000 CH 4,3x60 200
35200b3807000 CH 4,3x70 200
35200b3808000 CH 4,3x80 200
35200b3809000 CH 4,3x90 200
3520503507000 CHQ 17x17 3,5x70 100 Пирон с черна пластмасова кв. пирамидна глава
3520503508000 CHQ 17x17 3,5x80 100
3520603505000 CHT Ø24 3,5x50 100 Пирон с бяла пластмасова цилиндрична глава
3520603506000 CHT Ø24 3,5x60 100
3520603507000 CHT Ø24 3,5x70 100
353760250560c RG Ø25 (6,3÷6,5) 100 Шайба-неръждаема(A2) с конусообразен уплътнител
353700160000c RG Ø16 Ø5,1 - EPDM+цинк 100 Шайба с уплътнител EPDM
353160160000c RG Ø16 Ø6,7 - EPDM+цинк 100
353160190000c RG Ø19 Ø6,7 - EPDM+цинк 100
3534201900000 RG Ø19 Ø8,5 - EPDM+неръждаема 100
353160220000c RG Ø22 Ø6,7 - EPDM+цинк 100
353160250000c RG Ø25 Ø6,7 - EPDM+цинк 100
353160290000c RG Ø29 Ø6,7 - EPDM+цинк 100
353390160000c RG Ø16 Ø6,7 - гума+неръждаема 100 Шайба с уплътнител EPDM  
353390190000c RG Ø19 Ø6,7 - гума+неръждаема 100
353400190000c RG Ø19 Ø8,5 - гума+неръждаема 100
353390220000c RG Ø22 Ø6,7 - гума+неръждаема 100
35500r200000c Cap S10/12 Ø5,9 - сива 100 Пластмасова защитна капачка за винтове
35500r300000c Cap S13 Ø8,5 - сива 100
355250aq2000c Cap S8 Ø16 - сива 100 Шестстенна защитна пластмасова капачка за винтове
355050aq2000c Cap S10 Ø20 - сива 100
       
22300b0400000 Гайка кричата M4 600 Гайка крилчата поцинкована Zn
 
22300b0500000 Гайка кричата M5 600
22300b0600000 Гайка кричата M6 600
22300b0800000 Гайка кричата M8 200
22300b1000000 Гайка кричата M10 200
22300b1200000 Гайка кричата M12 100
       
22500b0400000 Муфа с шип M4 600 Муфа с шипове - 4 бр., тапицерска   
22500b0500000 Муфа с шип M5 600
22500b0600000 Муфа с шип M6 600
22500b0800000 Муфа с шип M8 200
22500b1000000 Муфа с шип M10 200
       
2260000400000 Гайка калпаковидна  M4 200 Гайка калпаковидна, Zn
 
2260000500000 Гайка калпаковидна  M5 200
2260000600000 Гайка калпаковидна  M6 200
2260000800000 Гайка калпаковидна  M8 200
2260001000000 Гайка калпаковидна  M10 200
2260001200000 Гайка калпаковидна  M12 100
       
20700f0603000 DIN 7991  M6x30 200 Винт фрезенк с вътрешен шестостен
к.4.8 черно пасивиран Zn
 
20700f0604000 DIN 7991  M6x40 200
20700f0605000 DIN 7991  M6x50 200
20700f0606000 DIN 7991  M6x60 200
20700f0607000 DIN 7991  M6x70 100
20700f0608000 DIN 7991  M6x80 100
20700f0609000 DIN 7991  M6x90 100
20700f0802500 DIN 7991  M8x25 200
20700f0804000 DIN 7991  M8x40 100
20700f0805000 DIN 7991  M8x50 100
20700f0806000 DIN 7991  M8x60 100
20700f0807000 DIN 7991  M8x70 100
20700f0808000 DIN 7991  M8x80 100
20700f0809000 DIN 7991  M8x90 100
20700f0810000 DIN 7991  M8x100 100
20700f0812000 DIN 7991  M8x120 100
       
22760b0600000 DIN 6923   M6 1000 Гайка фланцова  
22760b0800000 DIN 6923   M8 1000
22760b1000000 DIN 6923  M10 500
       
85000b1703000 NFER zn 17x30 Ø 2.5 20/8.5 200  Кука 90° с резба за дърво    NF E-25-611  
85000b1703500 NFER zn 17x35 Ø 2.5 25/8.5 200
85000b1804000 NFER zn 18x40 Ø 3 30/10 200
85000b1805000 NFER zn 18x50 Ø 3 40/10 200
85000b1905000 NFER zn 19x50 Ø 3.5 40/12 200
85000b2005000 NFER zn 20x50 Ø 4 35/13 200
85000b2006000 NFER zn 20x60 Ø 4 45/13 200
85000b2007000 NFER zn 20x70 Ø 4 50/13 100
85000b2106000 NFER zn 21x60 Ø 4.5 45/14 100
85000b2107000 NFER zn 21x70 Ø 4.5 50/14 100
85000b2108000 NFER zn 21x80 Ø 4.5 60/14 100
85000b2208000 NFER zn 22x80 Ø 5 60/17 100
85000b2210000 NFER zn 22x100 Ø 5 80/17 100
85000b2310000 NFER zn 23x100 Ø 6 80/20 100
85000b2312000 NFER zn 23x120 Ø 6 100/20 100
85200b1703500 NFEG zn 17x35 Ø 2.5 12/7 200 Кука отворена с резба за дърво   NF E-25-610 
85200b1805000 NFEG zn 18x50 Ø 3 20/12 200
85200b1906000 NFEG zn 19x60 Ø 3.5 20/12 200
85200b1907000 NFEG zn 19x70 Ø 3.5 25/12 200
85200b2008000 NFEG zn 20x80 Ø 4 30/17 200
85200b2109000 NFEG zn 21x90 Ø 4.5 35/19 100
85300b1603000 NFEO zn 16x30 Ø 2.3 12/5 200 Кука затворена с резба за дърво   NF E-25-609  
85300b1804000 NFEO zn 18x40 Ø 3 16/7 200
85300b1805000 NFEO zn 18x50 Ø 3 20/9 200
85300b1806000 NFEO zn 18x60 Ø 3 25/9 200
85300b1905000 NFEO zn 19x50 Ø 3.5 20/9 200
85300b1906000 NFEO zn 19x60 Ø 3.5 25/9 200
85300b2006000 NFEO zn 20x60 Ø 4 20/10 200
85300b2007000 NFEO zn 20x70 Ø 4 25/10 100
85300b2008000 NFEO zn 20x80 Ø 4.5 30/10 100
85300b2107000 NFEO zn 21x70 Ø 4.5 25/12 100
85300b2108000 NFEO zn 21x80 Ø 4.5 30/12 100
85300b2109000 NFEO zn 21x90 Ø 4.5 35/12 100
85300b2208000 NFEO zn 22x80 Ø 5 30/14 100
85300b2210000 NFEO zn 22x100 Ø 5 40/14 100
85300b2212000 NFEO zn 22x120 Ø 5 50/14 100
85300b2310000 NFEO zn 23x100 Ø  6 40/16 100
85300b2312000 NFEO zn 23x120 Ø 6 50/16 100
85300b2314000 NFEO zn 23x140 Ø 6 60/16 100
Партньори: