описание

Свредла за метал с цилиндрична опашка

  Описание Размери
за метал дълги  Свредло за метал DIN 340 дълго 3.0х100х66
Свредло за метал DIN 340 дълго 3.5х112х73
Свредло за метал DIN 340 дълго 4.0х119х78
Свредло за метал DIN 340 дълго 4.5х126х82
Свредло за метал DIN 340 дълго 5.0х132х87
Свредло за метал DIN 340 дълго 5.5х139х91
Свредло за метал DIN 340 дълго 6.0х139х91
Свредло за метал DIN 340 дълго 6.5х148х97
Свредло за метал DIN 340 дълго 7.0х156х102
Свредло за метал DIN 340 дълго 7.5х156х102
Свредло за метал DIN 340 дълго 8.0х165х109
Свредло за метал DIN 340 дълго 8.5х165х109
Свредло за метал DIN 340 дълго 9.0х175х115
Свредло за метал DIN 340 дълго 9.5х175х115
Свредло за метал DIN 340 дълго 10х184х121
за метал  Свредло за метал HSS DIN 338 0.5x22x6 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 0.6x24x7 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 0.7x28x9 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 0.8x30x10 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 0.9x32x11 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 1.0x34x12 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 2.0x49x24 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 2.5x57x30 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.0x61x33 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.1x65x36 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.2x65x36 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.3x65x36 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.4x70x39 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.5x70x39 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.8x75x43 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 3.9x75x43 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.0x75x43 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.1x75x43 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.2x75x43 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.3x80x47 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.4x80x47 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.5x80x47 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.6x80x47 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.7x80x47 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.8x86x52 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 4.9x86x52 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 5.0x86x52 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 5.2x86x52 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 5.5x93x57 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 5.8x93x57 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 6x93x57 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 6.2x101x63 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 6.5x101x63 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 6.8x109x69 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 7x109x69 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 7.5x109x69 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 8x117x75 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 8.5x117x75 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 9x125x81 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 10x133x87 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 10.2x133x87 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 10.5x133x87 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 11x142x94 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 11.5x142x94 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 12x151x101 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 12.5x151x101 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 13x151x101 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 13.5x160x108 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 14x160x108 mm
Свредло за метал HSS DIN 338 14.5x169x114 mm
Партньори: