Комплекти

снимка арт. № описание размер

FlatBox  
6000 Ph1. Ph2. Pz1. Pz2. Fl 0.8x5.5. Fl 1.2x6.5 и държател без О-пръстен FlatBox
6020 T10. T15. T20. T25. T30. T40 и държател без О-пръстен FlatBox
6100 Isotin - Ph1. Ph2. Pz1. Pz2. Fl 0.8x5.5. Fl 1.2x6.5 и държател BIG FlatBox
6101 Isotin - Ph1. Ph2. Pz1. Pz2. Fl 0.8x5.5. Fl 1.2x6.5 и държател без О-пръстен FlatBox
6200 6 бита IsoGrip и държател FOX FlatBox

TriBox  
6500 Ph1. Ph2. Ph3. Pz1. Pz2. Pz3. Fl 0.6x4.5. Fl 0.8x5.5. Fl 1.2x6.5 и държател без О-пръстен TriBox
6540 Ph1. Ph2. Ph3. Pz1. Pz2. Pz3. T20. T25. T30 и държател без О-пръстен TriBox
6600 Isotin - Ph1. Ph2. Ph3. Pz1. Pz2. Pz3. Fl 0.6x4.5. Fl 0.8x5.5. Fl 1.2x6.5 и държател BIG TriBox
6601 Isotin - Ph1. Ph2. Ph3. Pz1. Pz2. Pz3. Fl 0.6x4.5. Fl 0.8x5.5. Fl 1.2x6.5 и държател без О-пръстен TriBox
6640 Isotin - Ph1. Ph2. Ph3. Pz1. Pz2. Pz3. T20. T25. T30 и държател BIG TriBox
6641 Isotin - Ph1. Ph2. Ph3. Pz1. Pz2. Pz3. T20. T25. T30 и държател без О-пръстен TriBox

MagnumBox  
6900 30 бита и държател без О-пръстен MagnumBox
6920 31 бита Isotin и държател BIG MagnumBox
Партньори: