Wet-/Dry vacuum cleaner

Прахосмукачки

Модел Енерго-
потребление

[Watt]
Въздушен
поток

[литър/сек.]
Контейнер
[обем в литри]
Паралелни
операции
1)
Дължина на
почистващата
тръба
[m]
1200 NTX EA
1200 58 30 2,5

1) вакуумно почистване + електрически инструменти

 

Партньори: