Електроди

Типични заварявани материали DIN EN AWS Марка и обозначение по стандарт
БДС EN DIN AWS
Хим. състав % Заваръчно – технологични данни Предназначение
мм Заваръчен ток
 EN
 B: S 235 до S 355
 K: P 235GH до P 295GH
 R: L 245NB до L 360MB
 DIN
 B: St 37-2 до St 52-3
 K: HI до 17 Mn4
 R: StE 210.7 до StE 360.7
 API 5L
 R: A до X 52
 E – Cel
 -
 E 38 3 C 21
 E 43 54 C4
 E 6010
 C 0,12
 Si 0,12
 Mn 0,5
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-90
 80-130
 120-180
 160-210
   Електрод, предназначен за работа предимно във вертикал отгоре надолу.
    Особенно подходящ за заваряване на корен на шева на тръбопроводи.
 EN
 B: S 235 до S 355
 K: P 235GH до P 295GH
 R: L 290NB до L 415MB
 DIN
 B: St 37-2 до St 52-3
 K: HI до 17 Mn4
 R: StE 290.7 до StE 415.7
 API 5L
 R: X 42 до X 60
 За горещ преход до X 80
 E - Cel Mo
 -
 E 42 3 Mo C 21
 -
 E 7010-A1
 C 0,10
 Si 0,12
 Mn0,45
 Mo 0,5
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-90
 80-130
 120-180
 160-210
   Електрод, предназначен за работа предимно във вертикал отгоре надолу.
    Особенно подходящ за “горещ преход” при заваряване на тръбопроводи с голям диаметър.
 EN
 B: S 235 до S 355
 R: L 290NB до L 415MB
 DIN
 B: St 37-2 до St 52-3
 R: StE 290.7 до StE 415.7
 API 5L
 R: X 42 до X 60
 E – Cel 70
 -
 E 42 3 C 21
 E 51 54 C4
 E 7010-G
 C 0,14
 Si 0,12
 Mn 1,0
2,50
3,25
4,00
5,00
5,50
 50-80
 80-120
 120-160
 160-200
 200-250
    Електрод за заваря-ване на тръбопроводи от високояки стомани, предназначен за: “горещ преход”, запълващи слоеве и декоративен слой, при заваряване на тръбопроводи.
 EN
 R: L 415NB до L 485MB
 DIN
 R: StE 385.7 до StE 485.7
 API 5L
R: X 56 до X 70
 E – Cel 80
 -
 E 46 4 1Ni C 21
 -
 E 8010-G
 C 0,14
 Si 0,10
 Mn 0,7
 Ni 0,6
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 80-120
 120-160
 160-220
    Електрод за заваря-ване на тръбопроводи от високояки стомани, предназначен за: “горещ преход”, запълващи слоеве и декоративен слой, при заваряване на тръбопроводи.
 EN
 B: S 185 до S 275 JR
 DIN
 B: St 33 до St 44-2
 ВИХРЕН
 Е 42
 E 35 0 А13
 Е 43 32 А 7
 E 6020
 C 0,10
 Si 0,40
 Mn0,60
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00
 75-95
 90-160
 140-200
 180-250
 250-350
Кисел дебелообмазан електрод за заварява- не на метални конструкции в долно положение. Понася повишена плътност на тока, осигурява дълбок провар и добре формира вдлъбнати ъглови шевове на статично натоварени конктрукции.
 АРМКО ЖЕЛЯЗО  АКМ
 Е 42
 E 35 0 RR12
 Е 43 22 RR6
 E 6013
C< 0,06
 Si 0,16
 Mn0,30
4,00
5,00
 140-180
 180-220
Дебелообмазан електрод с рутилов тип обмазка за заваряване предимно на вани за поцинковане.
 EN
 B: S 185 до S 355 JO
 K: L 245NB до L 360NB
 R: P 235GH до P 265GH
 DIN
 B: St 33 до St 52-3 U
 R: St 35 до St 52.4
    St 35.8 до St 45.8
    St 210.7 до St 360.7
 K: H I, H II
 УНИВЕРС 51 R
 E 50
 E 38 0 RC11
 E 5122RR(C)6
 E6013(E7014)
 C 0,08
 Si 0,35
 Mn0,50
1,50
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 45-60
 50-70
 70-100
 100-130
 130-170
 170-220
Рутилово-целулозен електрод за заварява-не във всички пространствени положения, включи-телно и вертикал отгоре надолу. Много добри заваръчно-технологични свойства.
 EN
 B: S 185 до S 275 J0
 R: StE 210.7 до StE 290.7
 K: P235GH до P265GH
 DIN
 B: St 33 до St 44-30
 R: St 35 до St 52.4
    St 35.8 до St 45.8
    St 210.7 до St 290.7
 K: H I, H II
 S: A, B, D
 ВЕЖЕН
 Е 46
 E 38 0 RR 12
 Е 43 22 RR 6
 E 6013
 C 0,08
 Si 0,25
 Mn0,40
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00
 50-60
 60-90
 90-140
 140-190
 190-240
 240-260
Рутилов електрод с добри заваръчно-технологични свойства. Допуснат от TUV за заварени съединения в интервал (0450)° С. Сертифициран като заваръчен материал 2 група пред БКР,GL. LK, PC.
 EN
 B: S 185 до S 275 J2G4
 R: L 245NB до L 360MB
 K: P235GH до P295GH
 FK: S 275 N, S 275 M
 DIN
 B: St 33 до St 44-3N
 R: St 35 до St 52.4
    St 35.8 до St 45.8
    St 210.7 до St 360.7
 МАРТА
 Е 46
 E 35 3 RB12
 Е 43 43 RR(B)7
 E 6013
 C 0,08
 Si 0,22
 Mn0,50
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 80-100
 100-140
 140-180
 180-250
Рутилово-базичен електрод, особенно подходящ за корен на шевове, подлежащи на безразрушителен контрол.
 EN
 B: S 185 до S 355 J2G3
 R: L 245NB до L 415MB
 K: P235GH до P355GH
 FK: S 275 N до S 355 ML
 DIN
 B: St 37-2 до St 52-3N
 R: St 35 до St 52.4
    St 35.8 до St 45.8
    St 210.7 до St 415.7TM
 K: P235GH до P355GH
 FK: StE 285 до StE 355TM
 МАРТА М
 Е 50
 E 38 4 R(B) 12
 Е 5154 RR(B)7
 E 6013
 C 0,10
 Si 0,25
 Mn0,50
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 70-100
 100-140
 140-180
 180-240
Рутилово-базичен електрод с много добри заваръчно-технологични свойства.
Висока ударна жилавост при ниски температури, постигната въз основа на дребнозърнеста структура и микро легиране.
Допуснат от TUV за заварени съединения в температурен интервал (-20450)°С
 EN
 B: S 185 до S 355 J0
 K: P235GH до P265GH
 DIN
 B: St 33 до St 52-3U
 K: H I, H II
 МАЗАЛАТ
 Е 50
 E 38 0 RА54
 Е5122АR11 160
 E 7024
 C 0,10
 Si 0,40
 Mn0,80
3,25
4,00
5,00
6,00
 130-170
 170-230
 230-310
 280-350
Високопроизводите-лен електрод с рутилово-кисела обмазка и рандеман около 160%.
 EN
 B: S 235 до S 275 J2G4
 R: L 245NB до L 360NB
 K: P 235GH до P 295GH
 FK: S 275N до S 275ML
 DIN
 B: St 37-2 до St 44-3 N
 R: St 35 до St 52.4
    St 35.8 до St 45.8
    StE 210.7 до StE 360.7
 K: H I, H II, 17Mn4
 FK: StE 285 до TStE 285
 РУЕН
 Е 46 A
 E 38 4 B 42
 Е 43 55 B 10
 E 7016-1
 C 0,07
 Si 0,30
 Mn0,70
2,50
3,25
4,00
5,00
 80-100
 100-140
 140-180
 180-230
Базичен дебело-обмазан електрод за заваряване на ниско-въглеродни и ниско-легирани стомани.
Гарантирано съдържание на Н2<5ml/100gr. наварен метал.
 EN
 B: S 235JR до S 355 K2G4
 R: L 245NB до L 360.7TM
 K: P 235GH до P 355GH
 FK: S 275N до S 275M
 DIN
 B: St 37-2 до St 52-3 N
 R: St 35 до St 52.4
   St 35.8 до 17 Mn4
   StE 210.7 до StE360.7TM
 K: H I,19Mn6
 FK: StE 285
 ВИТОША
 Е 50 A
 E 38 2 B 32Н10
 Е 5143 B(R)10
 E 7016
 C 0,08
 Si 0,38
 Mn1,10
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00
 60-90
 100-130
 130-170
 170-220
 210-240
Дебелообмазан електрод с базично-рутилова обмазка за заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани сто-мани. Съществува възможност за работа на променлив ток.
 EN
 B: S 235JR до S 355 K2G4
 R: L 245NB до L 415MB
 K: P 235GH до P 355GH
 S: A до EH36
 FK: S 275N до S 355ML
 DIN
 B: St 37-2 до St 52-3 N
 R: St 35 до St 52.4
    St 35.8 до St 45.8
    StE 210.7 до StE 415.7TM
 K: H I, H II, 17Mn4, 19Mn6
 FK: StE 285 до TStE 355TM
 НОРД
 Е 50 A
 E 42 5 B 42 Н5
 Е 51 55 B 10
 E 7018-1
 C 0,08
 Si 0,40
 Mn1,20
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00
 50-70
 60-80
 80-120
 120-160
 160-200
 210-240
Базичен електрод с гарантирано съдър-жание дифундиращ водород под 5 мл/100 гр. наварен метал.
Добри заваръчно-технологични свойства.
Допуснат като зава-ръчен материал от TUV в температурен диапазон (-50° до +450°)С.
Сертифициран пред БКР, DNV, GL, LR и PC като заваръчен материал – категория 4 Y.
 EN
 B: S 355J0 до S 355 K2G3
 R: L 245NB до L 415MB
 K: P 355GH
 FK: S 275N до S 460ML
 DIN
 B: St 52-3 U до St 60-2
 R: StE 210.7 до StE415.7TM
 K: 19 Mn6
 FK: StE 285 до TstE 460
 РИЛА
 Е 55
 E 46 6 1NiB42
 ЕY 4677 1NiB
 E 7018-G
 C 0,07
 Si 0,30
 Mn1,30
 Ni 1,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 60-80
 80-120
 120-160
 160-200
Дебелообмазан базичен електрод за заваряване предимно на високояки дребно-зърнести стомани. Шевът е устоичив срещу образуване на пукнатини.
 EN
 B: S 335J0 до E 360
 FK: S 355N до S 460N
 DIN
 B: St 52-3U до St 70-2
 FK: StE 315 до WSt 500
 EB - 62
 Е 60
 E 50 4 B 42
 ЕY 50 55 MnB
 E 8018-G
 C 0,06
 Si 0,70
 Mn1,70
2,50
3,25
4,00
5,00
 80-100
 100-140
 140-180
 180-230
Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на нелеги-рани високояки сто-мани. Електродът мо-же да заварява сто-мана с повишено въглеродно съдържа-ние (до 0,6 %). Подходящ е за челно заваряване на релси. Шевът е устойчив срещу образуване на пукнатини.
 EN
 B: S 355J0 до S 360
 FK: S 355N до S 460NL
 DIN
 B: St 52-3 U до St 70-2
 FK: StE 315 до EStE 500
 EB – 60HM
 Е 60
 E 55 6 1NiMoB42
 ЕY 55 87 1NiMoB
 E 8018-G
 C 0,07
 Si 0,50
 Mn1,30
 Mo0,30
 Ni 0,80
2,50
3,25
4,00
5,00
 80-100
 100-140
 140-180
 180-230
Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на високо-яки дребно-зърнести стомани. Металът на шева е устоичив на стареене и има висока ударна жилавост при ниски температури (-60°C). Да се спазват изискванията на тех-нологията на заваряване предявени към основния материал.
 EN
 B: S 335J0 до E 360
 K: 16 Mo3
 FK: S 355N до S 460N
 DIN
 B: St 52-3U до St 70-2
 R: 15 Mo3
 K: 15 Mo3
 FK: StE 315 до WStE 500
 EB - 70
 Е 70
 E 55 2 MnMo B42
 ЕSY5543 MnMoB
 E 9018-D1
 C 0,06
 Si 0,40
 Mn1,60
 Mo 0,5
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00
 80-100
 100-140
 140-180
 180-230
 180-230
Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на високояки дребно-зърнести стомани от съответния якостен клас.
 DIN
 StE 500 WStE 500
 TStE 500 EStE 500

Други заварени матер-иали с граница на пров-лачване до 690 N/mm2.
 EB – 85
 Е 85
 E 69 6 Mn2
    NiCrMo B42
 ЕY 6977 Mn2
    NiCrMo B
 E 11018-G
 C 0,06
 Si 0,40
 Mn1,50
 Ni 2,00
 Cr 0,30
 Mo0,40
2,50
3,25
4,00
5,00
 70-90
 90-130
 130-160
 160-200
Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на високо-яки стомани и за нанасяне на междинен слой при наваряване с електрод марка ЕН-50 Х2Г2С.
 S.E.W. Blatt087-70
 WT St 37-2
 WT St 37-3
 WT St 52-3
 WT St 52-3 A
 КОРАТ
 Е 55
 E 42 2 Z B42
 ЕY 4243 Mn
   NiCu B 120
 E 7018-G
 C 0,07
 Si 0,50
 Mn0,70
 Ni 0,40
 Cu0,45
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00
 70-90
 90-130
 130-160
 160-200
 190-230
Базичен електрод за заваряване на стомани с повишена устойчивост срещу атмосферна корозия от типовете КОРАТ, COR-TEN, PATINAX, CORALOUR, KORRALPIN.
 EN
 B: S 335J0 до E 355
 R: StE 360.7 до StE 415TM
 K: P235GH до 16 Mo3
 FK: S 355N до S 460N
 DIN
 B: St 52-3U до St 60-2
 R: St35.8 до15 Mo3;
    StE360.7 до StE415TM
    (X52-X60) API 51
 K: HI до 15 Mo3
 FK: StE 315 до WStE 460
 E Mo
 Е 09 M
 E Mo B 42
 Е Mo B 20+
 E 7018-A1
 C 0,07
 Si 0,40
 Mn0,80
 Mo0,50
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-90
 90-130
 120-160
 160-220
Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на котло-строителни стомани и тръбопроводи, работещи до 500°С.
Предварителна и съпътстваща термообработка според изискванията на основния метал.
 ЕN
 K: 16Mo3, 13 CrMo 4-5
 DIN
 R: 15Mo3 до 13 CrMo 4 4
 K: 15Mo3 до 13 CrMo 4 4
 G: GS17CrMo55 до GS22CrMo54
 E Cr Mo
 Е 09X1M
 E CrMo1 B 42
 E CrMo B20+
 E 8018-B2
 C 0,08
 Si 0,40
 Mn0,80
 Cr 1,00
 Mo0,50
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-90
 90-130
 120-160
 160-220
Базичен електрод за заваряване на топ-лоустойчиви Cr-Mo стомани и тръбопроводи, работещи при температури до 570°С.
Твърдост на навареният метал след термообработка 220 HB.
 ЕN
 K: 13CrMo4-5; 10CrMo
    9-10; 11CrMo9-10
 DIN
 R: 13CrMo4 4;10CrMo 9 10;
    14CrMoV6 3
 K: 13CrMo4 5; 10CrMo9 10
 G: GS17CrMoV511
 E Cr Mo V
 Е 09X1MФ
 E CrMoV1 B42
 E CrMoV1B20+
 E 8018-G
 C 0,10
 Si 0,40
 Mn0,90
 Cr 1,20
 Mo0,70
 V 0,25
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-90
 90-130
 120-160
 160-220
Базичен електрод за заваряване на перлитни CrMoV стомани, работещи до 570°С.
Предварителна и съпътстваща термообработка от 250°С до 350°С.
Термообработка след заваряване – 5 ч. на 740°С, бавно охлаждане в пещ до 300°С и охлаждане на въздух.
HB 240 след термообработка.
 EN
Име W № ASTM
AISI
X2CrNi19-11
X2CrNi18-9
X5CrNi18-10
X6CrNiTi18-10
X6CrNiNb18-10
X2CrNiN18-10
X12CrNi18-8
1.4306
1.4307
1.4301
1.4541
1.4550
1.4311
1.4300
304L
304L
304
321
347
304LN
302
 E 19/9
 Е 02X21H10Г2
 E 19 9 LR 12
 E 19 9 LR 23
 E 308L-16
 C 0,03
 Si 0,80
 Mn1,00
 Cr 19,0
 Ni 10,0
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 35-60
 50-80
 80-120
 120-160
 140-210
Високолегиран електрод с ниско въглеродно съдържа-ние за заваряване на стабилизирани и не-стабилизирани коро-зионно устойчиви CrNi стомани. Ниско-то въглеродно съдъ-ржание осигурява устойчивост на меж-дукристална корозия до 350° C. Електродът има добри заваръчно-технологични свой-ства на постоянен и променлив ток.
 EN
Име W № ASTM
AISI
X6CrNiMoTi
17-12-2
X6CrNiMoNb
17-12-2
X5CrNiMo
17-12-2
X2CrNiMo
17-12-2
X2CrNiMo
18-14-3
X3CrNiMo
17-13-3
1.4571
1.4580
1.4401
1.4404
1.4435
1.4436
316Ti
316Cв
316
316Ti
316L
316
 E 18/10МБ
 Е 09X19H10Г2М2Б
 E 19 12 3 NbB42
 E 19 12 3 NbB20+
 E 318-15
 C 0,07
 Si 0,50
 Mn 2,0
 Cr 19,0
 Ni 11,0
 Mo 2,8
 Nb>  8x%C
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 80-120
 110-150
 140-180
Стабилизиран аустенитен електрод с легирана сърцевина. Феритна фаза 5%. Наличието на Мо повишава окалино-устойчивостта и оси-гурява възможност за работа в присъствие на Cl йони.
Устойчив срещу корозионни пукнати-ни от вътрешни напрежения.
Да се работи с ниска линейна енергия.
Евентуално оцветя-ване на шевовете да се отстрани.
 EN
Име W № ASTM
AISI
X5CrNi 18-10
X2CrNi 19-11
X5CrNiMo
17-12-2
X2CrNiMo
17-12-2
1.4301
1.4306
1.4401
1.4404
304
304 L
316
316 Ti
 E 19/12/3
  -
 E 19 12 3 LR 12
 E 19 12 3 LR 23
 E 316L-17
 C 0,024
 Si 0,90
 Mn 0,70
 Cr 18,0
 Ni 12,0
 Mo 2,8
1,50
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 30-50
 40-65
 55-90
 80-120
 110-160
 150-220
Универсален аустенитен електрод с високолегирана сърцевина с ниско въглеродно съдържание и рутилов тип обмазка. Може да се работи с постоянен ток /+/ и с променлив ток. Електродът е предназначен за заваряване предимно за заваряване на легирани с Мо киселинно устойчиви неръждясващи Cr-Ni стомани от типа “316” (STM/AISI). Работна температура на заварените съединения (от -120°С до +350°С).
Не се препоръчва предварително подгряване на основния метал и термична обработка след заваряване.
 EN
Име W № ASTM
AISI
GX25CrNiSi18-9
GX40CrNiSi22-9
X15CrNiSi20-12
GX25CrNiSi20-14
X12CrNi 24-12
GX40CrNiSi25-12
GX15CrNi25-20
X15CrNiSi25-20
X12CrNi25-20
X12CrNi25-21
1.4825
1.4826
1.4828
1.4832
1.4833
1.4837
1.4840
1.4841
1.4842
1.4845
314
A297HF
305
310
 E 25/20
 Е 20X25H18Г2
 E 25 20 B42
 E 25 20 B20+
 E 310-15
 C 0,15
 Si 1,00
 Mn 3,0
 Cr 25,0
 Ni 20,0
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 80-120
 110-150
 140-200
Напълно аустени-тен базичен електрод, легиран чрез сърцеви-ната за заваряване и наваряване на топло-устойчиви валцовани, ковани и ляти стома-ни. Висока ударна жилавост.
При заваряване на високолегирани хро-мови стомани се пре-поръчва предварител-но подгряване и температура на междинните слоеве 200300° С.
 Заварява сами със себе си и помежду им нелегирани, високояки, подобряеми, броневи и легирани стомани.
Заварява аустенитни манганови стомани (до 14%Мn).
Заварените съединения “черно за бяло” се препоръчват при работна температура до 300°С
 E 18/8/6
 Е 10X19H8Г7С
 E 18 8 Mn R 32
 E 18 8 Mn R 26
 E 307-16
 C 0,10
 Si 0,80
 Mn 6,0
 Cr 19,0
 Ni 8,0
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 80-120
 120-160
 160-200
Рутилов високоле-гиран аустенитен електрод за заварени съединения между разнородни стомани. Окалиноустойчивост до 850°С.
Успешно се наваря-ва пластичен межди-нен слой при наваря-ване на трудно зава-ряеми стомани. Добра устойчивост на кави-тация. Навареният метал се уякчава при студена деформация.
Нечувствителен към образуване на горещи пукнатини и -фаза. Рандеман 110%.
“Duplex” стомани с около 50% феритна фаза;
* трудно заваряеми стомани: с висок въглероден еквивалент – закаляеми, пружинни, стомани, работещи при високи температури;
* Хатфилдови (манганови до 14% Mn) стомани;
* заваръчни съединения “черно-бяло” между високолегирани неръж-аеми и високо въглеродни стомани;
* наваряване на високояк междинен слой преди полагане на износоустой-иви слоеве на детайли, работещи в абразивна среда.
 E 29/9
  -
 E 29 9 R 32
 E 29 9 R 23
 E 312-17
 C 0,11
 Si 1,10
 Mn 0,80
 Cr 29,0
 Ni 10,0
2,50
3,25
4,00
5,00
 60-80
 80-110
 110-170
 140-220
Дебело обмазан висо-ояк рутилов електрод с аустенитно-феритна сърцевина. Наварени-ят метал е с аустенит-но-феритна структу-ра от типа “duplex”. Металът на шева е устойчив срещу обра-зуване на горещи пукнатини.
Корозионна устой-чивост: добра устой-чивост на горещи серни газове. Добра устойчивост на ко-розия в течна среда до 300°С.
Окалиноустойчивост: Около 1100°С на въздух.
Шнекове, зъбни колела, валове и други детайли от конструкционни и ляти стомани.  EH 250
 Е 13Г2Х
 -
 Е 1-UM-250
 -
 C 0,15
 Si 0,60
 Mn1,60
 Cr1,00
3,25
4,00
5,00
 110-140
 140-180
 180-210
Дебелообмазан базичен електрод за наваряване на детайли и машинни части от конструкционни и ляти стомани.
Релси, кръстовини, стрелки и други детайли от конструкционни и ляти стомани.  EH 350
 Е 20Г2Х2
 -
 Е 1-UM-350
 -
 C 0,20
 Si 1,00
 Mn1,60
 Cr 1,80
2,50
3,25
4,00
5,00
 90-110
 110-130
 130-170
 170-200
Дебелообмазан базичен електрод за наваряване на детайли и машинни части от конструкционни и ляти стомани.
Багерни ножове, грайферни кофи, шнекове, гасенични вериги, направляващи валци, затегателни челюсти и други.  EH 550
 Е 70Х9C3
 -
 Е 6-UM-60
 -
 C 0,50
 Si 2,40
 Mn0,40
 Cr 9,00
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00
 80-100
 100-140
 140-180
 180-200
 200-240
Дебелообмазан базичен електрод за наваряване на детайли от конструкционни и ляти стомани, рабо-тещи в условия на интензивно ударно-абразивно износване.
Предварително под-гряване от 200 до 300° С за материали с ви-соко съдържание на C
Термообработка след наваряване–зака-ляване на 1000–1050° С в масло, отгряване 5 ч. на 780-820° С и бавно охлаждане в пещта.
Детайли, подложени на износване и триене, предимно метал с метал, съчетано и с евентуално ударно натоварване: валове, износени багерни части, венци назъбни ко-ела, ходови части, ударни инструменти, релси, кръсовини, ж.п. стрелки и др.   EH 400
  -
  -
  Е 1-UM-400
  -
 C 0,20
 Si 0,50
 Mn1,10
 Cr 2,90
3,25
4,00
5,00
 110-130
 140-170
 170-200
Дебелообмазан базичен електрод за наваряване на детайли и машинни части от конструкционни и ля-ти стомани. Наваре-ният метал има добра износоустойчивост и устойчивост на ударно натоварване. Препо-ръчва се предварител-но подгряване на основния метал (нава-рения детайл) от (100 до 300)° С в зависимост от вида на осн. метал и др. фактори.
Щанци, матрици, поасони, ножове и други.  EH 200Х12
 Е 200Х12
 -
 Е 6-UM-40-Р
 -
 C 2,00
 Si 0,40
 Mn0,60
 Cr 14,0
2,50
3,25
4,00
5,00
 80-110
 110-140
 140-180
 180-200
Дебелообмазан баз-ичен електрод за на-варяване на детайли, работещи на студено и в условия на ударно натоварване и триене метал в метал.
Предварително под-гряване от 650-700°С.
Щампи, матрици и други.  EH 70Х3СМТ
 Е 70Х3СМТ
 -
 Е 2-UM-55Т
 -
 C 0,80
 Si 1,20
 Mn1,00
 Cr 2,80
 Mo0,70
 Ti 0,30
2,50
3,25
4,00
5,00
 60-90
 90-130
 130-180
 180-220
Дебелообмазан баз-ичен електрод за на-варяване на щампи, матрици и инстру-менти, работещи на горещо.
Манганови стомани от типа:
15Г; Г13; Г13Л
 E 65Х11Н3
 Е 65Х11Н3
 -
 Е 6-UM-300G
 -
 C 0,70
 Si 0,25
 Mn0,60
 Cr 12,0
 Ni 3,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 60-90
 90-130
 130-180
 180-220
Дебелообмазан баз-ичен електрод за на-варяване на метални слоеве с повишена износоустойчивост върху манганови стомани от типа 15Г; Г13 и Г13Л.
Детайли на земеобработващи и леярски машини.  EН – CCr60
 -
 -
 Е 10-UM-60GRZ
 E FeCr – A1
 C 3,20
 Si 1,00
 Mn0,40
 Cr 31,0
3,25
4,00
5,00
 130-170
 170-210
 200-230
Дебелообмазан баз-ичен електрод за на-варяване на метални слоеве, подложени на силно абразивно износване.
Производителност ~ 155 %.
При труднозава-ряеми стомани с висок С екв. се препо-ръчва буферен слой от Е 18/8/6.
 Детайли на земекопни машини, ножове на багерни кофи, булдозери и други.  EH 50Х2Г2С-55
 -
 -
 Е 2-UM-55
 -
 C 0,70
 Si 1,00
 Mn2,80
 Cr 2,80
3,25
4,00
5,00
 90-120
 120-160
 160-190
Дебелообмазан баз-ичен електрод за на-варяване на ходови части и ролки на земекопни машини, звездочки и др. работещи в условия на силно триене метал в метал и износване от земни маси.
Предварително и съ-пътстващо подгряване от 200 до 300°С.
 Уплътнителни повърхности на детайли от арматура на котли.  E 19/9 Si
 Е 08Х17Н8С6Г
 -
 -
 -
 C 0,10
 Si 5,00
 Mn1,50
 Cr 16,0
 Ni 8,00
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 80-120
 110-150
 140-180
Електрод с рутило-во-базичен тип обмаз-ка, предназначен за наваряване на уплът-нителни повърхности на детайли от арма-тура на котли, рабо-тещи при темпера-тура до 570°С.
 DIN
 от GG10 до GG45
 от GGG40 до GGG80
 E - NiFe
 -
 -
 Е NiFe-BG2+
 Е NiFe-Cl
 C 1,00
 Ni 53,0
 Fe ост.
2,50
3,25
4,00
5,00
 50-80
 80-100
 90-120
 120-150
Среднообмазан електрод с базично-графитна обмазка и Fe-Ni сърцевина за студено заваряване и наваряване на сив чугун с ламелиран и сфероидален графит и за свързващо заваря-ване на нелегирани стомани със сив чугун. Препоръчва се предварително под-гряване до 100-150°С.
Партньори: