Компактни разпределителни табла BC-...

Компактни разпределителни табла за открит и вграден монтаж BC-O-...(-TW)-ECO / BC-U-...(-TW)-ECO

За открит/вграден монтаж: 1 клеморед, 5, 8, 12 и 18 модулни единици

За открит/вграден монтаж: 2 клемореда, 24 и 36 модулни единици

За открит/вграден монтаж: 3 клемореда, 36 модулни единици

За открит монтаж: 3 клемореда, 54 модулни единици

Защита клас II

Степен на защита: IP40

Отговарят на изискванията на EN62208/03

Партньори: