Скоч, изолирбанд

PVC изолационни ленти

 • Електрическа изолация - ниско напрежение
 • Механична защита
 • Защита срещу влага, основи и киселини

Ленти за високо и средно напрежение

 • Ленти за изработване и монтаж на глави и муфи за високо и средно напрежение
 • Устойчиви на влага
 • Самовулканизиращи се, за запълване на неравности

Метални ленти

 • Електростатична екранировка
 • Заземяване и проводимост
 • Екраниране и защита

Ленти за уплътняване и защита

 • Уплътняване против влага
 • Изолация при ниско напрежение до 1000 V

Ленти за изолация при високо температури

 • Осигуряват високотемпературна стабилна изолация
Партньори: